Sai Baba Quotes in Hindi Anmol Vachan

Sai Baba Quotes in Hindi Anmol Vachan

Sai Baba Quotes in Hindi Anmol Vachan

Yadi Koi Kitni He Ninda Kyun Na Kare!
Phir Bhi Katu Uttar De Kar Tum Us Par Krodh Na Karo !
Yadi Is Prakar Se In Prashango Se Bachte Rahoge To
Nishchit Hai Ki Tum Sada Sukhi Rahoge !

00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *