Life Sayings Quotes by Pragyasagar ji Maharaj

Life Sayings Quotes by Pragyasagar ji Maharaj

Life Sayings Quotes by Pragyasagar ji Maharaj

Sabhi Milkar Jab Mehnat Karte Hain To Ghar Main
Sampatti Badhti Hai Ishi Tarah Sabhi Milkar Jab
Pooja – Prarthna Karte Hain, To Ghar Main Shanti
Badhti Hai, Dhaan Ke Liye He Nahi, Sukh – Shanti Ke
Liye Bhi Samuhik Pryash Kare- Pragyasagar ji Maharaj

00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *