Ek Insan Ki Pehchan Aadmi Ki Fitrat Anmol Vachan

Ek Insan Ki Pehchan Aadmi Ki Fitrat Anmol Vachan

=== Ye Ek Aadmi Ki Pahichan Hai ===
Ashraye – Dene Par Sir Chad Jata Hai
Updesh – Dene Par Mudkaar Baith Jata Hai
Samman – Karne Par Gulam Samjhta Hai
Upkaar – Karne Par Ghamand Karta Hai
Viswash – Karne Par Chhot Karta Hai
Chama – Karne Par Kamzoor Samjhta Hai
Pyaar – Karne Par Aghat Karta Hai

1 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *