Bill Gates Quotes About Success in Hindi Anmol Vachan

Bill Gates Quotes About Success in Hindi Anmol Vachan

Safalta Ek Ghatiya Shikchak Hai
Yah Logo Main Yah Soch Vikshit Kar Deta Hai
Ki Wo Asfaal Nahi Ho Sakte… by bill Gates

3 0