Best True Beti Quotes in Hindi Girl Quotes in Hindi

Best True Beti Quotes in Hindi Girl Quotes in Hindi
Best True Beti Quotes in Hindi Girl Quotes in Hindi

• Beti Abhishap Nahi Vardaan Hai!
• Beti Sristi Ka Mul Adhar Hai!
• Beti Sanskrti Ki Samwahak Hai!
• Beti Sabhyata Ki Palanhaar Hai!
• Beti Iswaar Ki Anukampa Hai!
• Beti Ek Anmol Dharohar hai!

0 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *