Anger Quotes in Hindi Krodh Hindi Quotes With Images

Anger Quotes in Hindi Krodh Quotes in Hindi

Ghamandi Ke Liye Kahi Koi Iswaar Nahi
Irshalu Ka Koi Padoshi Nahi Aur
Krodhi Ka Koi Mitra Nahi… Krodh Quotes in Hindi

0 0