Adi Shankaracharya Sayings Quotes Anmol Vachan Hindi

Adi Shankaracharya Sayings Quotes Anmol Vachan Hindi

Adi Shankaracharya Sayings Quotes Anmol Vachan Hindi

Viyakti Ko Sada Yah Samjhna Chahiye Ki
Aatma Ek Raja Ki Tarah Hai Jo Sarir, Endiriyon
Maan, Buddhi Aur Bhi Jo Prakrti Se Bana Hai
En Sab Se Bhinn Hai, Aatma In Sab Ko Sakshi Suprup Hai- Adi Shankaracharya

1 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *