Munshi Premchand Thoughts in Hindi on Poems

By   15/07/2013

Munshi Premchand Thoughts in Hindi on Poems

Munshi Premchand Thoughts in Hindi on Poems

Kavita Sacchi Bhavnao Ka Chitra Hai Aur…
Sacchi Bhavnaye Chahe Ve Dukh Ki Ho Ya Sukh Ki
Ushi Samay Sampann Hoti Hai Jab Hum Dukh Ya Sukh
Ka Anubhav Karte Hain…!! – Munshi Premchand

Related Anmol Vachan: