Hindi Quotes on Success With Images

By   14/05/2013

Hindi Quotes on Success With Images for Facebook

Hindi Quotes on Success With Images

Do Akshar Ka Hota Hai Luck!
Dhai Akshar Ka Hota Hai Bhagya!
Teen Akshar Ka Hota Hai Naseeb !
Sade Teen Akshar Ka Hota Hai Kismaat
Par Ye Charon Ke Char ….
Char Akshar Ke Mehnat se Chote Hote Hain…!!

Related Anmol Vachan:157 Comments on “Hindi Quotes on Success With Images

Leave a Reply